Zvýšení obratu pro povinnou registraci k plátcovství DPH

10.01.2023 21:11

Od 1.1.2023 se mění v zákoně o DPH hranice pro povinnou registraci plátců DPH. Plátcem se stane osoba, která překročí obrat 2 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházející po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nikoli kalendářní rok!!!). 

Zrušení registrace DPH 
Pokud již zaregistrovaný plátce DPH chce z nějakých důvodů z plátcovství vystoupit, může tak učinit podáním žádosti o zrušení registrace. Aby mohl plátce (který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou) požádat o zrušení registrace, musí splnit jednu ze dvou podmínek:    

Uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a zároveň:   

a) nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 2 mil Kč                 

b) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně                                                                                 

nebo přestal uskutečňovat ekonomickou činnost.

Zrušení plátcovství samozřejmě sebou nese určitá úskalí (např. dodanění DPH u pořízeného majetku u kterého byl uplatněn odpočet DPH, dodanění zásob...) 

 

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode