Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017

28.11.2016 11:33

Zdroj: www.podnikatel.cz; www.mesec.cz


Minimální mzda v roce 2017

Dochází k razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 9900 korun na 11 000 korun a u hodinové sazby z 58,70 korun na 66 korun.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod se hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.


Zaručená mzda v roce 2017

Zaměstnanci v pracovním poměru, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.


Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Podrobněji k zařazení do jednotlivých skupin v příloze nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě.


Sazby minimální a zaručené mzdy 2017.jpg

Zatřízení do jednotlivých skupin prací

Příklady zatřízení do skupin prací.jpg


Minimální a zaručená mzda invalidních důchodců

V současné době jsou nařízením vlády stanoveny nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance. Od roku 2017 se tyto snížené sazby ruší. Je stanovena pouze jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu.


Kratší stanovená týdenní pracovní doba

Zaměstnavatelé budou muset upravit příslušné úrovně minimální a zaručené mzdy. V případě kratší stanovené týdenní pracovní doby přepočítají hodinovou mzdu příslušným koeficientem.


Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode