Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH

29.09.2016 14:01

Zdroj: www.financnisprava.cz


Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH  od 1.10.2016


S účinností od 1. 10. 2016 se mění stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací.

Doplňuje se:
"d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb."


V číselníku kódů předmětu plnění (oddíly A1 a B1 kontrolního hlášení) bude doplněna nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.


Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1. 10. 2016 je následující:
1 Zlato
3 Dodání nemovité věci
4 Stavební a montážní práce
5 Zboží uvedené v příloze č. 5
11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací


Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode