Pokuty za kontrolní hlášení od r. 2023

10.01.2023 21:56

Pokud plátce podá řádně a včas kontrolní hlášení a správce daně ho vyzve k doplnění, potvrzení nebo ke změně, pak musí podat následné kontrolní hlášení, a to nově do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky. 

Výše pokuty, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě:

a) 1 000,- Kč pokud jej dodatečně podá po lhůtě, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.


Výše pokuty podle bodů b) až d) bude stanovena v poloviční výši, pokud je plátce fyzickou osobou a má čtvrtletní zdaňovací období. Nebo  jde o s. r. o., která má jednoho společníka, který je fyzickou osobou a s. r. o. je čtvrtletním plátcem DPH. Povinnost pokuty nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení.

 

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode