PAUŠÁLNÍ DAŇ - změny od 2023

02.01.2023 14:35

Daňový balíček 2023 umožňuje od ledna 2023 vstoupit do paušálního režimu i OSVČ s příjmy za rok 2022 do limitu 2 mil. Kč. Stále však bude uplatnění paušálního režimu možné jen u neplátců DPH - proto dochází také ke snížení hranice obratu rozhodného pro povinné plátcovství DPH.

Pokud by měl někdo zájem se nově letos přihlásit do režimu paušální daně, musí tak učinit nejpozději do 10.1.2023

Zvýšení limitu příjmů do 2 mil. Kč od roku 2023 doprovází rozdělení paušálního režimu rozdělen do třech pásem. Podle nové úpravy se bude zohledňovat u OSVČ s příjmy nad 1 mil. Kč typ činnosti konkrétní OSVČ a podíl příjmů z jednotlivých činností. 

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti, znalci, lékaři, daňoví poradci) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 40 % by byla:

  • 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy nepřesáhly 1 mil. Kč
  • 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly v rozmezí 1 až 1,5 mil. Kč
  • ve 3. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 26.000, pokud by její roční příjmy byly v rozmezí 1.5 až 2 mil. Kč.

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti neřemeslné (např. z živnosti vedení účetnictví) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 60 % by byla:

  • 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy nepřesáhly 1,5 mil. Kč
  • 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly v rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč.

Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti řemeslné nebo je podnikajícím zemědělcem a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 80 % by byla:

  • 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy nepřesáhly 2 mil. Kč

 

 

  • paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
  • z paušálního režimu lze dobrovolně vystoupit do 10. ledna následujícího roku
  • přihláška k paušálnímu režimu, tedy vstup do paušálního režimu je nezbytným předpokladem pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude stanovena daň paušální částkou
  • OSVČ, která podnikala v roce 2022 a vstoupí do paušálního režimu od 1.1.2023, má zálohu za leden 2023 splatnou do 10.1.2023. OSVČ, která zahájí podnikání v 01/2023 a vstoupí do paušálního režimu, bude mít zálohu za 01/2023 splatnou spolu se zálohou za 02/2023 do 21.2.2023.

 

PAUŠÁLNÍ DAŇ 2023
Daňový balíček 2023 umožňuje od ledna 2023 vstoupit do paušálního režimu i OSVČ s příjmy za rok
2022 do limitu 2 mil. Kč. Stále však bude uplatnění paušálního režimu možné jen u neplátců DPH -
proto dochází také ke snížení hranice obratu rozhodného pro povinné plátcovství DPH.
Pokud by měl někdo zájem se nově letos přihlásit do režimu paušální daně, musí tak učinit nejpozději
do 10.1.2023
Zvýšení limitu příjmů do 2 mil. Kč od roku 2023 doprovází rozdělení paušálního režimu rozdělen do
třech pásem. Podle nové úpravy se bude zohledňovat u OSVČ s příjmy nad 1 mil. Kč typ činnosti
konkrétní OSVČ a podíl příjmů z jednotlivých činností.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti,
znalci, lékaři, daňoví poradci) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 40 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 1 mil. Kč
 v 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1 až 1,5 mil. Kč
 ve 3. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 26.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1.5 až 2 mil. Kč.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti neřemeslné (např. z živnosti vedení účetnictví) a
která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 60 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 1,5 mil. Kč
 v 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti řemeslné nebo je podnikajícím zemědělcem a která
by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 80 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 2 mil. Kč
 paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 z paušálního režimu lze dobrovolně vystoupit do 10. ledna následujícího roku
 přihláška k paušálnímu režimu, tedy vstup do paušálního režimu je nezbytným předpokladem
pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude
stanovena daň paušální částkou
 OSVČ, která podnikala v roce 2022 a vstoupí do paušálního režimu od 1.1.2023, má zálohu za
leden 2023 splatnou do 10.1.2023. OSVČ, která zahájí podnikání v 01/2023 a vstoupí do
paušálního režimu, bude mít zálohu za 01/2023 splatnou spolu se zálohou za 02/2023 do
21.2.2023.PAUŠÁLNÍ DAŇ 2023
Daňový balíček 2023 umožňuje od ledna 2023 vstoupit do paušálního režimu i OSVČ s příjmy za rok
2022 do limitu 2 mil. Kč. Stále však bude uplatnění paušálního režimu možné jen u neplátců DPH -
proto dochází také ke snížení hranice obratu rozhodného pro povinné plátcovství DPH.
Pokud by měl někdo zájem se nově letos přihlásit do režimu paušální daně, musí tak učinit nejpozději
do 10.1.2023
Zvýšení limitu příjmů do 2 mil. Kč od roku 2023 doprovází rozdělení paušálního režimu rozdělen do
třech pásem. Podle nové úpravy se bude zohledňovat u OSVČ s příjmy nad 1 mil. Kč typ činnosti
konkrétní OSVČ a podíl příjmů z jednotlivých činností.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti,
znalci, lékaři, daňoví poradci) a která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 40 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 1 mil. Kč
 v 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1 až 1,5 mil. Kč
 ve 3. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 26.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1.5 až 2 mil. Kč.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti neřemeslné (např. z živnosti vedení účetnictví) a
která by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 60 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 1,5 mil. Kč
 v 2. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 16.000, pokud by její roční příjmy byly
v rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč.
Např. OSVČ, která má výhradně příjmy z živnosti řemeslné nebo je podnikajícím zemědělcem a která
by mohla uplatnit procentuální výdaje ve výši 80 % by byla:
 v 1. pásmu s povinností platit měsíční paušální zálohy 6.208 Kč, pokud by její roční příjmy
nepřesáhly 2 mil. Kč
 paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.)
 z paušálního režimu lze dobrovolně vystoupit do 10. ledna následujícího roku
 přihláška k paušálnímu režimu, tedy vstup do paušálního režimu je nezbytným předpokladem
pro uplatnění paušální daně, avšak automaticky neplatí, že OSVČ v paušálním režimu bude
stanovena daň paušální částkou
 OSVČ, která podnikala v roce 2022 a vstoupí do paušálního režimu od 1.1.2023, má zálohu za
leden 2023 splatnou do 10.1.2023. OSVČ, která zahájí podnikání v 01/2023 a vstoupí do
paušálního režimu, bude mít zálohu za 01/2023 splatnou spolu se zálohou za 02/2023 do
21.2.2023.

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode