Novinky od 2014 spojené se zaměstnanci

28.01.2014 21:26

Náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnanců

Od ledna 2014 se mění redukční hranice pro dávky nemocenského pojištění i náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci v době pracovní neschopnosti.

V případě redukčních hranic dochází k jejich mírnému zvýšení:

-  první redukční hranice vzrostla z 863 na 865 Kč,
-  druhá z 1 295 na 1 298 Kč,
-  třetí z 2 589 na 2 595 Kč.

Náhrada mzdy od zaměstnavatele bude po uplynutí karenční lhůty (první tři dny nemocenské) vyplácena jen během prvních 14 kalendářních dnů nemoci a zkrátí se tak o 7 kalendářních dnů.

Někteří zaměstnanci si musí podat sami daň.přiznání

Pokud si zaměstnanec vydělává ke svému hlavnímu zaměstnání ještě nějakou vedlejší činností a jeho příjmy přesáhnou určitou částku za rok ( § 38g  zákona o dani z příjmu), musí podat daňové přiznání. Od roku 2014 bude tato povinnost platit i pro zaměstnance, jejichž příjem v loňském roce alespoň v jednom měsíci přesáhl hranici čtyřnásobku průměrné mzdy (103 536 Kč) a byla na ně aplikována tzv. solidární daň. Ta činí dalších 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy.

Kdo si bude moci uplatnit daňový bonus

Za zdaňovací období roku 2014 si bude moci daňový bonus uplatnit jen ten, který má příjmy podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů vyšší než šestinásobek minimální mzdy, tedy 51 000 Kč. (V případě daně odváděné formou záloh se může aplikovat daňový bonus na ty příjmy v roce 2014, jejichž součet za měsíc dosáhne minimálně hranice 4 250 Kč, tedy poloviny 8 500 Kč).

Krátkodobé zaměstnávání

Pojem „krátkodobé zaměstnávání“ byl zrušen a zachován je pouze pojem „malý rozsah“, který značí práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne hranice 2 500 Kč nebo není sjednána vůbec. Ve spojitosti s tím bude platit, že zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění i v případě, že v kalendářním měsíci vykonával u jednoho zaměstnavatele několik zaměstnání malého rozsahu a součet těchto příjmů za měsíc dosáhl částky rozhodného příjmu.

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode