Nová výše záloh na sociální a zdravotní

25.01.2014 20:01

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2014:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 25 903 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0015
  • průměrná mzda činí 25 942 Kč

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tedy 25 903×1,0015 = 25 942 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). (v roce 2013 byla průměrná mzda ve výši 25 884 Kč).

Zálohy na sociální pojištění

Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní se od roku 2014 zvyšuje o 4 koruny z 1890 na 1894 korun. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. 48násobek průměrné mzdy činí 1 245 216 korun. Jedná se o částku ročních příjmů, nad kterou nebude odvedeno nemocenské a důchodové pojištění, důchodové spoření (druhý pilíř) a 7% solidární zvýšení daně z příjmů.

Výše minimálních záloh pro vedlejší výdělečnou činnost tedy bude v příštím roce činit 758 korun Stanovená roční rozhodná částka pro vedlejší činnost se zvyšuje na 62 261 korun.

Nová výše zálohy se začíná platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. Uhradit ji musíte do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné OSSZ.

Důchodové pojištění účastníka druhého pilíře důchodového spoření 

Snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 % platí OSVČ od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní společností. A to na základě žádosti podané příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V případě, že OSVČ vstoupila do druhého pilíře až po zahájení samostatné výdělečné činnosti, musí svou účast ve druhém pilíři oznámit příslušné OSSZ nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích podávaném za kalendářní rok, ve kterém do druhého pilíře vstoupila.

Minimální výše zálohy při účasti na důchodovém spoření

- hlavní činnost v r. 2013 to bylo 1.696 Kč v r. 2014 zvýšeno na 1.700 Kč

- vedlejší činnost v r. 2013 to bylo 679 Kč v r. 2014 zvýšeno na 680 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění

Minimální měsíční záloha se zvyšuje o 4 koruny z 1748 na 1752 korun. Maximální vyměřovací základ v letech 2013 až 2015 stanoven není.

U vedlejší činnosti se zálohy na ZP neplatí, výše případné zálohy se vypočte a po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

V případě zdravotního pojištění musíte ale novou výši zálohy zaplatit už za leden (tedy ne až po podání Přehledu o příjmech a výdajích). Na účet vaší zdravotní pojišťovny tedy musí být platba připsána nejpozději 8. února 2014.

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode