Nová výše minimální mzdy od 1.1.2015

02.12.2014 09:56

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Minimální mzda od 1. 1. 2015

Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2015

1. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální mzdy, další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění od 1. ledna 2015).

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 15. září 2014 nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým došlo ke změně výše citovaného nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění.

2. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě.

V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.

V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.

3. Výše hrubé minimální mzdy

  • základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu,
  • sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Současně dochází ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin (viz přílohu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., naleznete zde také příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech).

 

Tabulka obsahuje výše nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2014 a od 1. 1. 2015.

 

 

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2014

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2015

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2014

v Kč za měsíc

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2015

v Kč za měsíc

1.

50,60 Kč

55,00

8 500 Kč

9 200

2.

55,90 Kč

60,70

9 400 Kč

10 200

3.

61,70 Kč

67,00

10 400 Kč

11 200

4.

68,10 Kč

74,00

11 400 Kč

12 400

5.

75,20 Kč

81,70

12 600 Kč

13 700

6.

83,00 Kč

90,20

13 900 Kč

15 100

7.

91,70 Kč

99,60

15 400 Kč

16 700

8.

101,20 Kč

110,00

17 000 Kč

18 400

 

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode