Nemožnost se odvolat proti rozhodnutí ve věci delegace místní příslušnosti

05.01.2015 21:02

Zdroj: www.financnisprava.cz

 

Proti rozhodnutí o delegaci a proti rozhodnutí o zrušení, změně, nebo potvrzení delegace nelze uplatnit opravné prostředky.

V důvodové zprávě (odůvodnění pozměňovacího návrhu) je k tomuto tématu uvedeno následující: „V návaznosti na záměr deklarovaný v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona se navrhuje úprava, která by měla posílit snahu o účinnější boj s daňovými úniky tím, že správci daně umožní efektivnějším a flexibilnějším způsobem využívat instituty delegace a atrakce upravené v § 18 a 19 daňového řádu. Za tím účelem je navrženo, aby daňový subjekt, vůči němuž je vydáno rozhodnutí ve věci delegace, resp. atrakce, nemohl proti tomuto rozhodnutí brojit prostřednictvím opravných prostředků, a tím oddalovat faktický účinek těchto nástrojů. Možnost daňového subjektu domáhat se soudní ochrany proti tomuto rozhodnutí tím není dotčena. Jde o koncepci, se kterou se lze setkat v jiných právních předpisech a která byla obsažena v zákoně o správě daní a poplatků, který byl nahrazen stávajícím daňovým řádem. Téměř dvacetiletá praxe správců daně z doby účinnosti právní úpravy v zákoně o správě daní a poplatků je zárukou, že nebude docházet ke zneužívání nebo nadužívání tohoto institutu.“

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode