Některé novinky v daních z příjmů 2014

31.01.2014 20:47

Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů

V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob. Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny. Bezúplatné příjmy jsou u právnických osob předmětem daně s výjimkou veřejně prospěšných poplatníků, u nichž jsou od daně osvobozeny.

Toto osvobození veřejně prospěšný poplatník nemusí uplatnit, učiní-li tak, je povinen ze základu daně vyloučit všechny náklady, které s tímto bezúplatným příjmem souvisí. Osvobozené jsou dále bezúplatné příjmy fyzických osob získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského zákoníku a bezúplatná plnění (dary) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním bezúplatného plnění (daru).

Příležitostná bezúplatná plnění (dary) (od kohokoliv) jsou osvobozeny do výše 15.000 Kč. Případné zdanění bezúplatných příjmů je realizováno v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob.

 

Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob
Zvyšuje se výše příjmů z příležitostných činností, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, z 20.000 Kč na 30.000 Kč za zdaňovací období.

Osvobození příjmů za práci žáků a studentů
Nově jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů fyzických osob
Sjednocuje se délka časového testu mezi nákupem a prodejem cenných papíru ze 6 měsíců a 5-ti let na jednotnou dobu 3 let pro osvobození příjmů. Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100.000 Kč.

Zvýšení snižující položky na poskytnuté bezúplatné plnění
V případě, že poplatník poskytne za stanovených podmínek bezúplatné plnění (dar) na stanovené účely, zvyšuje se snižující položka od základu daně z částky 5 % na 10 % ze základu daně z příjmů právnických osob a u fyzických osob z 10% na 15%.

 

Zdroj: Finanční správa

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode