Kontrolní hlášení od r. 2016

29.08.2015 13:50

Zdroj: www.financnisprava.cz

S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, založené z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH. Cílem zavedení kontrolního hlášení je efektivní využití údajů, které sice může Finanční správa získat již dnes, nikoliv však v reálném čase. A právě rychlost získání uvedených údajů a také předepsaná forma pro jejich podání budou klíčové pro analýzy, na jejichž základě bude možné rozkrýt složité podvody a předejít tak neoprávněnému vyplácení nadměrných odpočtů DPH. Zabezpečení dat zasílaných Finanční správě bude maximální.

Data vykázaná v kontrolním hlášení u dodavatele budou vzájemně „párována“ s daty vykázanými v kontrolním hlášení u odběratele, a to s využitím sofistikovaných softwarů. Správce daně tak bude mít v aktuálním čase k dispozici přesné údaje o tom, kde v řetězci není přiznána daň nebo je nárokován nadměrný odpočet z fiktivních faktur.

Kontrolní hlášení se stane zásadním nástrojem v boji s velkými daňovými podvody.

Kontrolní hlášení obsahuje pouze údaje nezbytně nutné pro správu daně, přičemž se v žádném případě nejedná o kompletní souhrn fakturačních údajů, z nichž by bylo možné vyčíst určité obchodní strategie či obchodní tajemství dotčených plátců, například marži nebo předmět obchodu. Z kontrolních hlášení bude možné zjistit pouze mezi kým a kdy proběhl obchod a celková cena fakturovaného plnění. Konkretizace předmětu plnění se uvádí jen u režimu přenesení daňové povinnosti, kde se ovšem vykazuje stejným (neurčitým) způsobem již nyní.

Vyhodnocení došlých dat bude prováděno centralizovaně za dodržení velmi přísných bezpečnostních opatření (stavebně oddělené prostory, omezený přístup pouze pro osoby s bezpečnostní prověrkou apod.). Pracovníci místně příslušných správců daně budou mít z kontrolních hlášení standardně k dispozici jen velmi omezené informace. Pokud však analytické centrum vyhodnotí údaje o transakcích jako rizikové, dostanou správci údaje z kontrolního hlášení konkrétního plátce v takovém rozsahu, aby s nimi mohli pracovat stejně, jako při současné daňové kontrole. 

Počátečním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. Tedy první kontrolní hlášení budou podávána do 25. 2. 2016, respektive do 25. 4. 2016. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně, a to výhradně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

Institut kontrolního hlášení byl přijat zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,      o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH.

Základní informace ke kontrolnímu hlášení.pdf (35,8 kB)
 Kdo podává kontrolní hlášení.pdf (34,5 kB)

Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení.pdf (33,1 kB)

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode