DPH od 1.1.2014 ELEKTRONICKY

31.12.2013 10:31

Novela ZDPH ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.
Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby.
Povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).

Podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce:
1. právnická osoba,
2. fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
3. fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky - např. pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost podat souhrnné hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a ZDPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

 

Zdroj: Finanční správa

Zpět

Kontakt

Sudinero s.r.o.
Kancelář: Smetanova 2401
760 01 Zlín

+420 608 885 903
+420 608 885 945

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode